Rozlicz PIT w Markach
i odjedź Toyotą!

NAGRODA GŁÓWNA Samochód Toyota Aygo X
Nagroda główna Toyota Aygo X
nagroda - hulajnoga
NAGRODY I STOPNIA

4x hulajnoga elektryczna
Xiaomi

nagroda - zegarek
NAGRODY II STOPNIA

8x zegarek sportowy
Garmin

Uwaga! Zdjęcia nagród mają charakter poglądowy.

Regulamin

Zasady

1
krok 1

Złóż deklarację podatkową PIT za 2023 rok w Urzędzie Skarbowym w Wołominie lub za pośrednictwem usługi e-PIT, wskazując Miasto Marki jako miejsce zamieszkania.

2
krok 2

Zachowaj kopię złożonej deklaracji podatkowej.

3
krok 3

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej w terminie
od dnia 25.03.2024 r
do dnia 26.05.2024 r.

Weź udział

*
*
*
+48
*
*
*
*

FAQ

Do loterii można zgłosić się wypełniając formularz na stronie internetowej www.pitdlamarek.pl od 25.03.2024 r. do 26.05.2024 r. włącznie.
W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do dnia 30.04.2023 r. złożyła deklarację podatkową PIT za 2023 rok w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, w której wskazała Miasto Marki jako jej miejsce zamieszkania, a także zgłosiła się do Loterii w okresie przyjmowania zgłoszeń zgodnie z par. 6 regulaminu loterii oraz spełnia wszystkie pozostałe postanowienia i warunki regulaminu.
Do końca dnia 26 maja 2024 r., tj. do godziny 23:59:59.
Tak. W loterii biorą udział deklaracje złożone w każdy przewidziany prawem sposób, również te składane elektronicznie.
Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT, każda z osób jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie Miasta Marki jako miejsca zamieszkania.
Tak. Zarówno jeśli deklarację podatkową składa za niego ZUS, jak też kiedy rozlicza się sam ze względu na ewentualne odliczenia lub dodatkowe źródło dochodów.
W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną przy weryfikacji potrzebny będzie dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) oraz kopia pierwszej strony złożonej deklaracji PIT z nadanym numerem identyfikacyjnym, który jest identyczny z numerem identyfikacyjnym znajdującym się na dokumencie UPO.
Losowanie nagród odbędzie się dnia 29.05.2024 r. w godzinach 10:00-14:00 w Urzędzie Miasta Marki (al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki).
Wyniki losowania zostaną opublikowane niezwłocznie po dniu, w którym odbędzie się losowanie, nie później niż do 31.05.2024 r. na stronie internetowej loterii pod adresem www.pitdlamarek.pl
Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas oficjalnej uroczystości w dniu 29.06.2024 r. Dokładna godzina i miejsce wydarzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej loterii. Dodatkowo laureat zostanie powiadomiony przez organizatora loterii poprzez wiadomość SMS lub/i osobiste połączenie z laureatem.